Sprogforsker-
Forum
 
Efterår 2005
 
 
Foredragene er i dette efterår samlet om emnet leksikalsk beskrivelse. Fremlæggelserne med efterfølgende diskussioner finder sted på Handelshøjskolen i København i
Common Room (2Ø.071) ved Institut for Engelsk fra 15.00 – 16.30
Bemærk at Sprogforskerforum finder sted torsdage, UNDTAGEN d. 30/9 som er fredag.
Abstracts under links på http://www.cbs.dk/forskning_viden/fakulteter_institutter_centre/fakultetet_for_sprog_kommunikation_og_kultur/faglige_fora
Alle er i den grad velkomne.
@@@@@@@@@@@@@
 
Hvad betyder præpositioner?
Et forslag til repræsentation af præpositioners semantik
Steffen Leo Hansen
Copenhagen Business School
Fredag, 30. september
 
Virksomhedsleksikografi: Design, udvikling og implementering af ZooLex i København Zoo
Henrik Köhler Simonsen
Copenhagen Business School
Torsdag, 27. oktober
 
Kan man oversætte man til engelsk?
Rita Lenstrup
Copenhagen Business School
Torsdag, 17. november
 
Fremtidens digitale ordbøger og korpora –
design og (gen)brug
Jørg Asmussen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Torsdag, 8. december
 
 
@@@@@@@@@@@@@@
Sprogforskerforum er et uformelt, teorineutralt diskussions- og interesseforum for alle der interesserer sig for beskrivelse og forståelse af sprog på et sprogvidenskabeligt grundlag. Intet er for småt, og intet er for stort, vi diskuterer det hele. Spørgsmål, kommentarer og forslag til forårssemesteret sendes til Bjarne Ørsnes, boe.id@cbs.dk, eller Alex Klinge, ak.eng@cbs.dk.